บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด
NAMCHAREON BANGKOK COMPANY
472 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

การใช้งาน ยอย หรือ COUPLING

ยอย คืออะไร โดยส่วนมากแล้ว ยอย จะมีลักษณะต่างกันออกไปตามการใช้งาน ซึ่งโดยหลักจะทำหน้าที่เป็นตัวยึดงาน

ชนิดของ  ยอย หรือ COUPLING  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด

  1. ยอย โซ่ CHAIN  COUPLING  มีลักษณะมีความแข็งแรงสูง  ใช้ยึดเพลาทั้งสองข้างด้วยโซ่  มีขนาดให้เลือกตามขนาดเพลา มีฝาครอบ
  2. ยอย ยาง RUBBER  BLOCK  COUPLING  ใช้ยึดเพลาด้วยยาง  มีขนาดให้เลือกเช่นกัน

การนำยอยไปใช้งาน

ยอย คือตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้เชื่อมต่อสิ่งของ 2 สิ่ง เช่น ต่อระหว่าง MOTOR  และ  GEAR หรือยึดเพลาสองเพลาให้เข้าด้วยกัน โดยส่วนมากแล้วการส่งถ่ายแรงบิดที่มีการเยื้อง จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแรงต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกปืน  หากเราทำการตั้งศูนย์จะต้องใช้เวลานานมาก เพราะฉะนั้น ยอย จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในส่วนนี้

ยอย หน้าที่หลัก

หน้าที่หลักของ ยอย คือเป็นตัวที่คอยส่งผ่านแรงบิดจากเพลาสู่เครื่องจักร ประเภทของมันแบ่งได้ตามนี้

  1. Elastomer หมายถึง ประกับเพลายอย หรือ COUPLING ที่มีส่วนยืดหยุ่นที่ทำด้วยยางหรือยางสังเคราะห์ เช่น ประเภท jaw , spider, pin & bush, rubber block, rubber-in-compression , rubber-in-shear หรือ nylon sleeve gear couplings เป็นต้น
  2. Non-lubricated, metallic หมายถึงประกับยอย หรือ COUPLING ที่เป็นส่วนยืดหยุ่นซึ่งทำด้วยโลหะ และ Non-lubricated, metallic ไม่ต้องการสารหล่อลื่น เช่น disc, diaphragm หรือ metal bellow
  3. Lubricated หมายถึงประกับเพลา ยอย หรือ COUPLING ที่เป็นโลหะ จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น เช่น gear, chain หรือ grid

4.ประกับเพลา ยอย หรือ COUPLING  แบบทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

4.1 fluid หรือ hydraulic เพื่อนำไปใช้ในการช่วยการออกตัว ให้มีความนิ่มนวลมากขึ้นเป็นพิเศษ

4.2 rigid ใช้เมื่อเราต้องการต่อเพลาเข้าด้วยกัน และไม่ต้องการให้เกิดความยืดหยุ่น

4.3 universal joints ใช้สำหรับงานที่จำเป็นจะต้องมีการมีการเยื้องศูนย์มากๆ หรืองานที่จะต้องมีการเยื้องศูนย์ตลอดเวลา

4.4 clutch สำหรับงานที่จำเป็นจะต้องมีการตัดต่อในการส่งกำลังให้เป็นจังหวะ

4.5 torque limiter ใช้ในการตัดส่งกำลัง ในกรณีที่แรงบิดเกินพิกัด เพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันความเสียหาย

4.6 brake drum ใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบเบรค

4.7 winchใช้ในล้อสลิงเพื่อส่งกำลัง

 

lo

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด

บริษัท เอ็นซีอาร์ ทีอาร์บี อินดัสตรี้ จำกัด