บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด
NAMCHAREON BANGKOK COMPANY
472 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

ปะเก็นยาง ตัวช่วยเพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ในการทำงานในระบบอุตสาหกรรม เรื่องของความปลอดภัย ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานบนพื้นที่ลื่น หรือการทำงานกับของเหลว ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างไม่ยากนัก ปะเก็นยาง จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็น และมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยทีเดียว ทั้งในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุ และการช่วยให้ของไหล ไม่รั่วซึมออกมา  ซึ่งปะเก็นยางที่กล่าวมานั้น มีลักษณะที่แตกต่างกัน ตามการใช้งาน ซึ่งเราจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป

ประเภทของปะเก็นยาง ตามการใช้งาน แบ่งได้ ดังนี้

ปะเก็นยางแบบแผ่น เป็นปะเก็นยางที่พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อย เพราะมักจะปูอยู่ตามฐานของเครื่องจักร หรือทางเดินในโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่หลักในการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกดทับ และป้องกันอุบัติเหตุ จากการลื่นล้ม ในขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นปะเก็นยาง แบบที่ติดตั้งค่อนข้างง่าย และไม่ได้อยู่ในตัวของเครื่องจักร เราเลยเห็นได้บ่อยๆ กว่าปะเก็น ชนิดอื่น

ปะเก็นยางล้วน เป็นปะเก็นที่ทำมาจากยางสังเคราะห์ มักจะถูกนำมาใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ใช้สำหรับการป้องกัน และช่วยให้ของไหลในเครื่องจักรไม่เกิดการรั่วไหล โดยเฉพาะอากาศ หรือน้ำที่บรรจุอยู่ในท่อ หรือฝาสูบต่างๆ แต่ไม่สามารถที่จะกันน้ำมันได้

ปะเก็นยางแบบมีผ้าใบ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของปะเก็น ที่นอกจากจะมีส่วนผสมของยางสังเคราะห์แล้ว ยังนำเอาผ้าใบมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อช่วยเสริมแรงในการป้องกัน แต่อย่างไรก็ตามปะเก็นประเภทนี้ ก็ยังคงไม่สามารถที่จะป้องกันน้ำมันได้

ปะเก็นยางแบบกันน้ำมัน มักจะถูกนำมาใช้กับ อุตสาหกรรมที่ต้องมีส่วนผสมของน้ำมัน NBR ซึ่งปะเก็นชนิดนี้ จะมีทั้งแบบปะเก็นยางสังเคราะห์ล้วนๆ และปะเก็นยางที่มีส่วนประกอบของผ้าใบ เพื่อเสริมให้มีความแข็งแรง และทนทานมากขึ้น

 

จะสังเกตได้ว่า การใช้งานปะเก็นยางนั้น ค่อนข้างทำได้อย่างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ แล้วจะถูกนำมาใช้เพื่อความปลอดภัย ทั้งต่อตัวเครื่องจักร หรือผู้ที่ต้องทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการนำเอาปะเก็น ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มมาใช้ จะช่วยรองรับน้ำหนัก และความกดดัน ต่างๆ ของเครื่องจักร ทั้งในเรื่องของการรองรับระหว่างโลหะด้วยกันเอง หรือแม้กระทั่ง การป้องกันการเสียดสี ก็ได้เช่นเดียวกัน

 

lo

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด

บริษัท เอ็นซีอาร์ ทีอาร์บี อินดัสตรี้ จำกัด