บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด
NAMCHAREON BANGKOK COMPANY
472 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

อุปกรณ์ไฮโดรลิก เครื่องมือที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมี

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนั้น นอกจากเรื่องของงานส่วนหน้าแล้ว เรื่องของการเคลื่อนย้าย และควบคุมของไหล เช่น ก๊าซ และสารเคมีต่างๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะหมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องมือต่างๆ แล้ว ยังอาจจะหมายความถึง เรื่องของความปลอดภัยของคนที่ทำงานด้วย และสำหรับเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้งานกันเป็นอย่างมากมาในโรงงานเหล่านี้เห็นจะหนีไม่พ้น อุปกรณ์ไฮโดรลิก  Hydraulics เนื่องจากมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ตามลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป

อุปกรณ์ไฮโดรลิก แบ่งตามลักษณะการทำงาน ดังนี้

ลูกสูบ 2 ชั้น เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ไฮโดรลิกที่ถูกนำมาใช้งาน ในส่วนของการป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันในกระบอกไฮโดรลิก ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญทีเดียวสำหรับเครื่องจักร เนื่องจากกระบอกไฮโดรลิก จะทำหน้าที่ในส่วนของการควบคุม และเคลื่อนย้ายพลังงาน ให้แปลงเป็นพลังงานกล โดยการทำงานผ่านมอเตอร์

ลูกสูบชั้นเดียว เป็นอุปกรณ์ไฮโดรลิกที่มักจะถูกนำมาใช้งาน สำหรับในส่วนที่ต้องมีการเคลื่อนย้าย ทั้งภายในและภายนอก แต่ไม่ควรเคลื่อนย้ายบ่อยๆ เพราะอาจจะก่อให้เกิดการเสียหายในขณะเคลื่อนย้าย และนอกจากนี้ สำหรับการทำงานของอุปกรณ์ไฮโดรลิก ชิ้นนี้ ต้องระวังในเรื่องของความดันเป็นอย่างมากทีเดียว เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยทนต่อความดันสูง

V-Packing เป็นอุปกรณ์ไฮโดรลิกที่ มีหลายส่วนประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวอัด ตัวรอง และตัวกลาง ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกเข้ามาในท่อน้ำมัน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วของน้ำมันออกไปนอกระบบ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ โดยอุปกรณ์ไฮโดรลิก ตัวนี้ เหมาะกับการใช้งานกับเครื่องมือที่ไม่ต้องเคลื่อนที่  และสามารถที่จะทำงานได้ในทุกความกดดัน

 

นอกจากอุปกรณ์ไฮโดรลิกที่กล่าวมาแล้ว ยังมี อุปกรณ์ไฮโดรลิก  Hydraulics อีกหลายชนิดทีเดียว  ที่จำเป็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจาก จากที่ได้ศึกษามา ทำให้เราได้พบว่า แทบจะทุกระบบอุตสาหกรรมในบ้านเรา จำเป็นต้องพึ่งเครื่องมือเหล่านี้เพื่อจัดการกับ ระบบการไหลเวียนของ ของไหลและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับคนที่ทำงาน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่ด้วยว่ามีการเลือกใช้ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือไม่ด้วยเช่นเดียวกัน

lo

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด

บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด

บริษัท เอ็นซีอาร์ ทีอาร์บี อินดัสตรี้ จำกัด