รายละเอียดสินค้า

หน้าที่การทำงาน : ส่งถ่ายกำลังจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยผ่าน มู่เล่ (Pulley)
ลักษณะ : เป็นรูปตัว วีเรียบ
Material : ยางผสมผ้าใบ (RUBBER+FABRIC)
ชื่อสินค้า : M, A, B, C, D
3V, 5V
SPA, SPB, SPC, SPZ

CONTACT

บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด
NAMCHAREON BANGKOK COMPANY
472 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100