รายละเอียดสินค้า

หน้าที่การทำงาน : งานส่งกำลัง หรือลำเลียง (รอบต่ำ) เครื่องจักรทั่วไป
ลักษณะ : เส้นกลม สีส้ม, สีเขียว
ความยาว 100 เมตร / ม้วน
OD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
Material : โพลียูรีเทน(Polyurethane)
ชื่อสินค้า : สายพานโพลียูริเทน (Polyurethane timing belts)

CONTACT

บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด
NAMCHAREON BANGKOK COMPANY
472 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100